ΣΕΚΤΑ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ & ΣΟΥΤΣΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ 11251 / ΑΦΜ: 998534541 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΡΜΑΕ: 63069/01/Β/07/141(2011) / ΓΕΜΗ: 4484047000 / ΤΗΛ: 2108171956 / ΦΑΞ: 2108171969

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2018 »

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 »