ΠΑΠΠΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ 26Α - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 152 35 / ΑΦΜ: 997714799 / ΑΡΜΑΕ: 70070/01ΑΤ/Β/10/232 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΜΗ: 9518201000 / ΤΗΛ: 2108171953 / ΦΑΞ: 2108171969

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2018 »