ΔΖ ENERGY Α.E.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ 26Α - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 152 35 / ΑΦΜ: 998384699 / ΑΡΜΑΕ: 69379/01ΑΤ/Β/10/059 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΜΗ: 9269101000 / ΤΗΛ: 2108171953 / ΦΑΞ: 2108171969

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2018 »

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 »