ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR A.E.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ & ΣΟΥΤΣΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 115 21 / ΑΦΜ: 997714394 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΜΗ: 118747701000 / ΤΗΛ: 2108171953 / ΦΑΞ: 2108171969

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2018 »

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 »