ΑΙΓΑΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 / ΑΦΜ: 998922550 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΡΜΑΕ: 60326/01ΑΤ/Β/06/301 (07) / ΓΕΜΗ: 6835101000 / ΤΗΛ: 2108171953 / ΦΑΞ: 2108171969

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2018 »